Snæfellsstofa

Gestastofa fyrir Vatnajökulsþjóðgarð að Skriðuklaustri. OPIN SAMKEPPNI 1. VERÐLAUN.

Grunnhugmynd að hönnun gestastofa fyrir Vatnajökulsþjóðgarð
Áhrifasvæði hins mikilfenglega Vatnajökulsþjóðgarðs þekur næstum hálft landið og landgrunnið
þar undan. Jaðrar jökulsins eru breytilegir og í stöðugri mótun vegna eldsumbrota og stöðugra veðurfarsbreytinga. Síbreytileiki jökulsins og áhrifasvæðis hans er ætlað að verða þemað í hönnun og formsköpun allra gestastofanna.

Vatnajökull og nágrenni geymir mörg aðalatriði í sköpunarsögu Íslands og jarðarinnar undanfarnar ármilljónir,  mótun  jarðelda á berg- og hraunmyndunum, jökulís og samspil þess við vatn og vind. Form og formsköpun náttúrunnar mun hafa sterkar tilvitnanir í rýmis- og efnisval gestastofanna.

Snæfellsstofa á Skriðuklaustri
Snæfellsstofa miðlar reisn náttúrunnar umhverfis hana og er í sterkum tengslum við nærumhverfið. Hún laðar gesti að vegna áberandi sérstöðu en virkar um leið hvetjandi til inni- og útiveru. Form og hönnun byggingarinnar eru tveir ásar sem ganga yfir í X form þannig að  álmur hennar nýtist sem best á ólíkum árstímum.

Snæfellsstofu er tyllt niður á landið  þar sem áberandi brot er í hæðarlínum og hún látin svífa létt yfir og fram af landinu eins og klettaveggur.  Staðsetningin er valin til að tryggja góðar sjónlínur til fjalla og skapa nærsvæðinu skjól.

Form Snæfellsstofu er innblásið af eilífum sköpunarmætti jökulsins; hvernig hann ýmist brýtur sér leið eða hopar og sverfur nýjar, síbreytilegar náttúruperlur í landslagið.  Þessi sköpunarverk eru fyrirmyndin að þeim rýmum og formum sem finna má í Snæfellsstofu.

Snæfellsstofa sækir hughrif til Gunnarshúss með  notkun byggingarefna af staðnum þ.e lerki í
veggklæðningar, úthagatorf á þak og hleðslur á lóð hlaðnar úr heimafengnu grjóti. Efnisval og lita
tilvitnanir eru sótt í nærumhverfið. Skammt undan eru miklir skógar sem verða sýnilegir í ásýnd
hússins. Lárétt og dálítið hallandi jarðlög (tertíer hraun) með áberandi skáskotnum berggangi
endurspeglast í meginásnum bæði í formi og efnis- og litavali.

  • Byggingarár
  • Stærð
  • Viðskiptavinur
  • Tegund
  • 2008-2009
  • 565m2
  • Framkvæmdasýsla ríkisins
  • Opinberar byggingar

ÖNNUR verkefni