Markmið tillögunnar er að höfða til breiðs hóps
notenda þar sem tillit er tekið til mismunandi
fjölskyldusamsetningar í samræmi við nútíma
samfélagsuppbyggingu. Íbúðirnar eru hannaðar þannig
að þær uppfylli kröfur um aðgengi fyrir alla og þar með
geta þær uppfyllt þarfir notenda til langs tíma.
Áherslur deiliskipulagsins byggjast á vistvænni hugsun
og er höfundum umhugað um að fylgja því. Lögð er
áhersla á að forðast byggingarefni sem haft geta
mengandi áhrif á jarðveg og grunnvatn. Áhugaverð
nálgun á vistvænum áherslum deiliskipulagsins er
að nota t.d. BREEAM hugmyndafræði um vistvænar
byggingar við frekari hönnun bygginganna, en það
getur verið ávinningur fyrir alla.
Við innra skipulag húsanna hefur verið lögð áhersla á
að skapa gefandi bjart umhverfi og umfram allt skapa
sveigjanleika og hagkvæmni í uppbyggingu húsanna.

The aim of the proposal is to appeal to a wide range
of users taking into consideration the different combination of 
the modren family.