Fegurri og betri miðborg - Nursing Reykjavik

Hlúð að miðborginni

ARKÍS og Mannvit hafa unnið að endurhönnun gatna í miðborg Reykjavíkur.  Framkvæmdir á Klapparstíg eru þegar komnar í gang, en vinna við fyrstu áfanga á Hverfisgötu og Frakkastíg hefst síðar í sumar þegar verkáætlanir hafa verið kynntar fyrir íbúum og hagsmunaaðilum.

 

Nursing Reykjavik City Center

ARKÍS and Mannvit have worked on the redesign of streets in the Reykjavik City Center.  Construction on Klapparstíg/road is already in progress, the work on the first phase of Hverfisgötu/road and Frakkastíg/road begins later this summer when work plans have been announced for local residents.

 

http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4362/7373_view-6041

http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/framkvaemdasvid/framkvaemdir/2013/midborg/LowRes_Framkvaemdir_midborg.pdf