26.04 2012

Arkis in Norway

ARKÍS architects have been licenced by DIBK to perform architectural services in Norway: „sentral godkjenning for ansvarsrett for prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3“

RECENT NEWS